Jelenlegi hely

  • You are here:
  • Címlap > 2018-as Adóváltozások

2018-as Adóváltozások

2017. november 14-én kerültek elfogadásra a 2018-ban érvénybe lépő adótörvény-változások. 

 

A legnagyobb és legszembetűnőbb változás az „Art” törvény 2 jogszabályra történő felváltása. A kormány terveiben kitűntetett szerepet kapott a törvény átláthatóvá és a közérthetővé tétele. Éppen ezért például a részletszabályok mennyisége minimálisra csökkent. 

 

Az első jogszabály lényegében az adózás rendjét (Art.), míg a második az adóvégrehajtás módját (Avt.) foglalja össze. 

 

Ezen felül természetesen magában a tartalomban is számtalan változtatást eszközöltek: 

 

Lássuk milyen számokkal kell 2018-ban számolnunk! 

 

Szociális hozzájárulás 

A tavalyi évben megkezdett járulékcsökkentési program folytatásként idén tovább csökken az alkalmazottak után fizetendő, a foglalkoztatókat terhelő szociális hozzájárulás. A csökkentés oly’ módon sikeres volt, hogy még a megígért 20%-nál is kevesebb adót kell fizetniük a munkaadóknak: az új áfakulcs 19,5%. 

Az érme másik oldala viszont, hogy a betervezett minimálbér-növekedéssel és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulással valószínűsíthetően kompenzálja majd a Szocho csökkenését. 

EHO 

A járulékcsökkenés terve az egészségügyi hozzájárulás terhét is csökkenti. Ez erős hatással lesz a cafeteria-rendszer terheire: az egyes meghatározott juttatások adója 40,71%-ra csökken. 

SZJA 

A munkavállalók nem támaszkodhatnak tovább a munkaadók szja-készítő képességére: megszűnik a munkáltató általi adómegállapításMár az idén tavasszal beadandó adóbevallásokat is minden személynek önállóan, ill. az adóhivatal által készített bevallás-tervezetek alapján kell elkészítenie. 

A mezőgazdasági őstermelők és a forgalmi adót fizető magányszemélyek idén először plusz segítséget kapnak, nekik a hatóság külön tervezetek készít. 

Április 30-ig lehet a külföldi illetőségű személyeknek nyilatkozni arról, hogy Magyarország irányába nincs adófizetési kötelezettségük. 

Egyszerűsített foglalkoztatás 

Az egyszerűsített foglalkoztatású személyek jövedelme mindeddig, egy bizonyos határig(5870Ft/nap) adómentes jövedelemnek számított. 2018-tól ez a határérték 8000Ft/napra emelkedik, mely alkalmazható az idén beadandó szja bevallások elkészítésekor is. 

KATA és KIVA   

Január 1-jétől már az ügyvédek is választhatják a kisadózó adózási formátEzen adózási formák egyéb tulajdonságaikban egyenlőre nem változtak. 

ÁFA 

Az Általános forgalmi adók területén észlelhető a legtöbb kézzelfogható változás. Kevesebb adót kell fizetnünk, hiszen: 

 • 5%-ra csökkentették a hal (27%-ról), az internet (18%-ról) adóját. (Az áfakulcs nem vonatkozik a díszhalakra és a cápahúsra sem.) 

 • A kezdetekben 27%-os étteremszolgáltatási áfakulcs mértéke ezentúl mindössze 5%. A mérséklés ellentétjeként azonban bevezetésre kerül egy új adónem, a turizmusfejlesztési hozzájárulás. Az áfakulcs mértéke itt 4%-os kötelező hozzájárulást jelent a közterhekhez. 

Változások az adóeljárásban 

Az „Art” törvény ketté bontásán felül a szövegtartalomban is változások mentek végbe. Egyes szövegrészletek újra megjelentek, míg másutt egészen új pontosításokat találunk. A következőkben a legfontosabb módosításokról olvashat: 

 1. Teljesen új elemként kerültek bevezetésre a jogszabály listái, melyek célja az adózók kategorizálása 4 szempont szerint: 

 1. havi adó-és járulékbevallás benyújtására kötelezettek, 

 1. az Áfa tv. szerinti összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezettek 

 1. az Áfa tv. szerinti összesítő jelentés benyújtására kötelezettek, 

 1. e-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 

 1. Az adóellenőrzés időtartama a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó esetén és a megbízható adózó esetén nem haladhatja meg a 180 napot. A csoportos adóalanyokra, valamint az áfa-regisztrált adóalanyokra ez a szabály azonban –úgy tűnik – nem fog vonatkozni. 

 1. A korábbi tervekkel ellentétben mégsem változik a késedelmi pótlék (és a késedelmi kamat) mértéke: naptári naponként az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része marad. 

 1. Nem változik az adóbírság mértéke sem. Ez főszabályként az adóhiány 50 százaléka, de marad a korábbi 200 százalék, ha az adóhiány például a bevétel eltitkolásával, hamis bizonylatok függ össze. 

 1. Egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal kell sújtani azt, aki adószámhoz kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet adószám hiányában folytat. A korábbi 500 ezer, illetve magánszemélyek esetén 200ezer forintos szankcióhoz képest ez jelentős emelés. 

 1. A tervezethez képest újdonság, hogy az adószám törlésére ad okotha az adózó az áfaösszesítő nyilatkozat, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt napon belül, az adóhatóságfelszólítása ellenére sem tesz eleget. 

 1. 2018-tól a NAV a honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét, adószámát. 

 1. Ha az adóhatóság ellenőrzése során olyan, több adózót -egymással összefüggő módon -érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése vélelmezhetőazt az érintettek tudomására hozhatja. Ezáltal a NAV arra ösztönözheti a jogkövető adózókat, hogy szakítsák meg az üzleti kapcsolataikat a gyanús gazdasági szereplőkkel.