Jelenlegi hely

    • You are here:
    • Címlap > 2020. évi adóváltozások

2020. évi adóváltozások

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2020-as év legfontosabb adóváltozásokról.

 

EVA

2020. január 1-től megszűnik az EVA. 2020. január 15-ig nyilatkozni kell, hogy milyen adózás szerint fog adózni. Ha nem nyilatkozik, besorolják a társasági adó hatálya alá.

 

KIVA

2020. január 1-től 13%-ról 12%-ra csökken a kiva. A kiva annak jó, akinek sok alkalmazottja van, sok beruházása és nem akar osztalékot kivenni. A kivát év közben is lehet bármikor választani.

 

TÁRSASÁGI ADÓ

Feltöltési kötelezettség

A vállalkozók számára az egyik legfontosabb kedvezmény, hogy megszűnt a feltöltési kötelezettség. Kedvező változás az is, hogy a havi, negyedéves adóelőleg kedvezményezett célra történő felajánlásának értékhatára az adóelőleg összegének 50 százalékáról annak 80 százalékára emelkedett.

 

TAO támogatás

Az adókedvezménnyel járó rendszer mellett működő alternatív támogatási forma az adófelajánlási rendszer, amely adójóváíráson keresztül ösztönzi a támogatókat. A vállalkozások fizetendő társasági adójuk legfeljebb 80%-ával támogathatják a kedvezményezett célokat. Ebben az esetben a társaságok megfizetik a társasági adójuk teljes összegét az adóhatóságnak, a felajánlott adó, adóelőleg összegét pedig az adóhatóság utalja el a kedvezményezettnek, míg a felajánló társaság adójóváírás formájában adózási kedvezményt élvez, amelynek maximális mértéke a felajánlott adó 7,5%-a. Film- és előadó-művészeti szervezet részére történő adófelajánlás esetén nem kell kiegészítő támogatást nyújtania a támogatónak, a sportszervezetek részére felajánlott összeg 12,5%-a ugyanakkor kiegészítő támogatásnak minősül, amely után adójóváírás nem érvényesíthető.

 

ÁFA

Előzetesen felszámított ÁFA visszatérítése

2020. január 1.-től különleges adóvisszatérítés keretében kérheti vissza az adóalany az adót, ha az neki fel nem róható okból, más módon nem térül meg az adósemlegesség elve alapján. (pl. partner megszűnése miatt) Ennek feltétele, hogy az adóalany igazolja, hogy más mód nem áll rendelkezésére az adóvisszatérítésre. Természetesen csak azon adó kérhető vissza, amelyet a költségvetés részére már korábban megfizettek. A kérelem írásban terjeszthető elő, legkésőbb 6 hónappal az adómegállapításhoz való jog elévülését megelőzően.

 

Behajthatatlan követelések ÁFA tartalma

A jövőben utólagos adóalap-korrekciós lehetőség nyílik behajthatatlan követelés jogcímén. Az átmeneti rendelkezések alapján a 2016-ban és azt követően teljesített ügyletek tekintetében alkalmazható az adóalap csökkentés. Erre akkor van lehetőség, ha az ügyletben részt vevő felek, illetve az ügylet körülményei megfelelnek a törvényben meghatározott együttes feltételeknek, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének figyelembevételével. A feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell együttesen, mely kilenc feltételt jelent. Emellett megtörtént a behajthatatlan követelés áfaszempontból történő definiálása is.

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsa 5 százalék a korábbi 18 százalék helyett Ezzel egyidejűleg az érintett adózóknak 4 százalék turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük.

 

Új lakóingatlan áfája: 27%.

2020. július 1-jétől változások az ÁFÁ-ban

2020. július 1-jétől az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsátanak ki. (Vagyis megszűnik az áfa összegére vonatkozó 100 ezer forintos értékhatár.)

 

2020. július 1-jétől változnak a belföldi összesítő jelentésnél is megszűnik a 100 ezer forintos értékhatár, így minden olyan befogadott számlát szerepeltetni kell, amely alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. A módosító, érvénytelenítő számlákról is értékhatártól függetlenül kell nyilatkozni.

 

2020. július 1-jétől az adó összegétől függetlenül kötelező a vevő adószámát szerepeltetni a számlán. A számla kibocsátására vonatkozó 15 napos határidő 8 napra módosul.

 

2021. január 1-jétől változások az ÁFÁ-ban

2021. január 1-jétől minden olyan számlát is jelenteni kell, amelyre a magyar számlázási szabályok vonatkoznak és nem csak azokat, amelyeket adóalanyok felé bocsátanak ki. (Vagyis adatot kell szolgáltatni például a magánszemélyek, nem adóalany szervezetek (például egyesületek) felé teljesített ügyletekről vagy a Közösségen belüli termékértékesítésről, harmadik országba irányuló termékexportról kiállított számlákról is.

 

KATA

Futótűzként terjedt az interneten, hogy változik a kata. Ez ugyan nem következett be, de a viharfelhők gyülekeznek, biztosan hozzá fognak nyúlni a katához 2020-ban. Addig is ki kell használni a kata előnyeit.