Jelenlegi hely

    • You are here:
    • Címlap > Tudta-e, hogy a kamarai tagdíj meg nem fizetése köztartozásnak minősül?

Tudta-e, hogy a kamarai tagdíj meg nem fizetése köztartozásnak minősül?

A gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől kötelesek a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5000 forint hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összegét kamarai tagok esetén levonják a tagdíjból. A kamara a hozzájárulásért cserébe köteles a gazdálkodó szervezetek részére a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (gazdasági, pénzügyi, adózási és hitelhez jutási tanácsadás, üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. Az újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, és a kamarai hozzájárulást megfizetni. A korábban alakult vállalkozásoknak minden évben március 31-éig kell megfizetniük a hozzájárulást. Nem kell adatot szolgáltatniuk azoknak, akiket a területileg illetékes kamara már korábban nyilvántartásba vett (van regisztrációs számuk), kivéve, ha adataik megváltoztak. Minden gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni.

Amennyiben a tagdíjat nem fizeti meg határidőre, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, mert az köztartozásnak minősül, és mulasztási bírságot is kell fizetni, valamint ami ennél sokkal súlyosabban érintheti az adózókat, hogy kikerülnek a köztartozás mentes adatbázisból, ami pl: a kockázati biztosíték adása alóli mentesülés közúti fuvarozás esetén.